Prázdninový provoz v SRPNU 2022

Děti z MŠ Pohádka jsou rovnoměrně rozmístěny do všech tříd. Jmenný seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích dané třídy.

Do třídy KOŤATA budou chodit děti ze tříd Koťata, Ptáčata a část dětí z MŠ Pohádka.

Do třídy KRTEČCI budou chodit děti ze tříd Krtečci, Medvídci a část dětí z MŠ Pohádka.

Do třídy VEVERKY budou chodit děti ze tříd Veverky, Broučci a část dětí z MŠ Pohádka.

Přejeme všem krásné prázdniny……… kolektiv MŠ

 
 
 
 
 

Soutěž “Svět očima dětí 2022”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se opět zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Technika složek IZS“.

Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. února 2022
do 31. května 2022. Všichni výherci budou obeznámeni prostřednictvím e-mailu
nejpozději do konce měsíce června. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn se uskuteční 10. 9. 2022 v rámci
Dětského dne Ministerstva vnitra v areálu Olympu Centra sportu MV (Za Císařským
mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč). Vítězná díla budou zveřejněna na webu
Ministerstva vnitra v sekci Soutěže a výstavy do konce měsíce září.

 Držte palce!!!

Naše práce z loňské soutěže:

 

Mediální kompetence dětí

Vážení rodiče,

v současném, digitálním světě děti od útlého věku tráví velké množství svého času s digitálními zařízeními. Jako jakákoliv jiná činnost i konzumace mediálních a mediovaných obsahů vyžaduje jisté kompetence. Ty však často nejsou samozřejmostí, a proto byl ve spolupráci se společností C&A pro rodiče a děti vytvořen přehledný průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. V tomto průvodci najdete rady, jak zajistit bezpečnost dítěte na internetu, tipy na internetové stránky, které jsou vůči dětem vstřícné a nabízejí bezpečný obsah, či doporučení, jak organicky začlenit digitální technologie do chodu rodiny. Přestože obsah vznikl ve spolupráci s firmou C&A, má čistě informativní charakter a nevyskytuje se v něm reklamní obsah. (Ondřej Marek Jenpix GmbH)

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost