Uzavření mateřské školy 1.3.2021 do 21.3.2021

Milí rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády bude od pondělí 1.3.2021 mateřská škola uzavřena z důvodů zabránění šíření a ochrany lidí před onemocněním COVID-19. Pokud se vládní nařízení nebudou měnit, uzavření školy by mělo trvat do 21.3.2021. Sledujte naše webové stránky.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude dle znění § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. poměrně krácena.

Pro děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, budou připraveny materiály k distanční výuce. Po dohodě s paní učitelkou si je budou moci vyzvednout v MŠ nebo jim budou zaslány na e-mail, který učitelce sdělí, nebo který škole uvedli. Na našich webových stránkách budou též k dispozici. Povinnost vzdělávání pro předškolní děti v posledním roce MŠ neplatí ve dnech jarních prázdnin 1.– 5.3.2021.

Rodiče mladších dětí mohou některé nápady využít pro společný čas trávený s dětmi tipy ke stažení (distanční výuka pro děti předškolního věku).

Předpokládám, že platí co doposud, což je, že žádost o ošetřovné si rodiče vyplní sami a odevzdají svému zaměstnavateli na koci měsíce. Zaměstnavatel si uzavření školy ověří na webu školy.

Formulář na ošetřovné:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Užitečné informace o ošetřovném:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

V případě změny Vás budeme informovat.

Péči pro děti vybraných skupin zaměstnanců (zdravotníci, hasiči, policie…..konkrétní výčet profesí zveřejníme, až jej škola obdrží od kompetentních orgánů) zajišťuje 5.ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 a Mateřská škola Cheb, Osvobození 67.

Přeji pevné nervy a hodně zdraví. Těšíme se, až se ve školce opět sejdeme.

Ředitelka MŠ Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.

Výsledek obrázku pro obrázky sluníčka | Happy pictures, Sun painting, Pikachu
 

Soutěž „Svět očima dětí“

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Bezpečná cesta do školky“ , které se rámcově hodí také do našeho Školního  vzdělávacího programu. Děti v předškolních třídách budou na toto téma zpracovávat výtvarné, literární či audiovizuální (krátký šot, představení) dílo. Budeme vycházet z přirozeného zájmu a nadšení dětí. Na Ministerstvo vnitra dílo každé předškolní třídy zašleme k 30.4.2021 a budeme se těšit, jak naše díla budou vyhodnocena. Vyhlášení by se mělo konat 17.7.2021v Praze v Muzeu Policie ČR nebo 11.9.2021 v areálu Centra sportu MV.

Tak uvidíme….Držte nám palce!!!

Vaše učitelky…….

 

Nabídka webináře pro rodiče

Milí rodiče,

v rámci projektu  „MAP – chebsko rozvíjí  vzdělávání“ pro Vás připravujeme webinář, ve kterém se můžete dovědět spousty zajímavých informací o tom, zda je Vaše dítě připravené na vstup do školy.

Svůj zájem, prosím, sdělte své paní učitelce. Na základě Vašeho zájmu bude stanoven termín po jarních prázdninách v čase vymezením v letáku. Paní učitelka Vás posléze seznámí s termínem konání webináře.

 
 
 
 
 

Pojďme společně udržet zdraví ve školce – prevence COVID-19

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás soubor jednoduchých pravidel, který by nám měl pomoci udržet školku zdravou a pro nás všechny bezpečnou.

 1. Není třeba vyplňovat žádná četná prohlášení.
 2. Prosím o dodržování pravidel „Jak se chovat v prostorách školy“

Pravidla prevence COVID 19 ve škole:

V prostorách mateřské školy

DODRŽUJEME PRAVIDLA „JAK SE CHOVAT V AREÁLU MŠ“

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, pokud to KHS nenařídí.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Lze použít ručníky látkové.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Používáme jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Všichni si po příchodu do školy v co nejkratším čase důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provedou dezinfekci rukou.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností a prostor, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, se provádí minimálně jednou denně na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku. Koberce se vysávají.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, se provádí dle podmínek několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 •  Do všech tříd je zakoupen ionizátor vzduchu, který vzduch taktéž dezinfikuje a zbavuje alergenů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase.

Stravování

 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Je kladen důraz na nutnost mytí, případně dezinfekci, rukou před odebráním stravy a mytí nádobí v 60°C teplé vodě (ruční oplach 85°C).