Informace k otevření školy od 26.4.2021

 • škola bude otevřena pro všechny děti,
 • děti se netestují,
 • děti a učitelky nemají roušky ani respirátory,
 • plný rozsah vzdělávacích aktivit s důrazem na pohybové činnosti,
 • zaměstnanci se testují jako doposud a pohyb po budově s respirátorem,
 • omezen kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy —) rodiče nevstupují do objektu školy. Vstupovat mohou při plnění smluvních závazků školy.
 • pro třetí osoby dále platí ustanovení o používání ochrany dýchacích cest dle nařízení vlády v zastavěném území.

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/materske-skoly

Školní řád - Oficiální stránky obce Bocanovice
 

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 3.5 – 14.5. 2021, 8.00 – 12.00 hodin

Kreslené obrázky dětí ve školce / europan-cz.cz

Vážení rodiče,

ve dnech 3.5. -14.5.2021 se bude konat zápis do MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hodin.

Termín od 3.5. – 7.5.2021, čas 8:00 – 11:00 bude možné využít pro rezervaci termínu osobního setkání při zápisu přes elektronický předzápis, kde dále budete směrováni k zápisu. Čas od 11:00 do 12:00 je vymezen pro volně příchozí.

Termín od 10.5. – 14.5.2021 od 8:00 do 12:00 bude zcela vymezen pro volně
příchozí.

Podmínky a kritéria zápisu:

Tiskopisy k zápisu ke stažení (pro ty, kteří se nepřihlásí elektronicky v předzápisech):

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu ve dnech 12.4.2021-23.4.2021. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Leták pro rodiče

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od lékaře (dané tiskopisy je možno před samotným zápisem vyzvednout taktéž v mateřské škole v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30, nebo vytisknout z webových stránek školy).

Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

V případě vládou ČR stanovené povinnosti konání zápisů bez osobní účasti zákonných zástupců, je možné „Žádost“ doručit do MŠ následujícími způsoby:

 1. osobním předáním: v úředních hodinách školy (středa 9:30 – 14:30), nebo
  dle předchozí rezervace termínu,
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
  email!),
 4. poštou (rozhodující je datum podání).

Při využití jiného technického prostředku je nutné do 5 dnů žádost potvrdit. Na nepotvrzené či později podané žádosti se nepřihlíží.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu, přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Je nutné, aby všichni žadatele, i ti, kteří se předzapsali v elektronickém předzápisu, doručili všechny dokumenty do naší mateřské školy v době řádných zápisů:

 • osobně v termínu zápisů s rodným listem dítěte a občanským
  průkazem,
 • nebo výše popsaným způsobem v případě vládou ČR stanovené
  povinnosti konání zápisů bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí.

Těšíme se na Vás…….kolektiv MŠ Bezručova

 
 

Soutěž „Svět očima dětí“

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Bezpečná cesta do školky“ , které se rámcově hodí také do našeho Školního  vzdělávacího programu. Děti v předškolních třídách budou na toto téma zpracovávat výtvarné, literární či audiovizuální (krátký šot, představení) dílo. Budeme vycházet z přirozeného zájmu a nadšení dětí. Na Ministerstvo vnitra dílo každé předškolní třídy zašleme k 30.4.2021 a budeme se těšit, jak naše díla budou vyhodnocena. Předpokládaný termín vyhlášení je 17.června v Praze v Muzeu Policie ČR nebo 11. září v areálu Centra sportu Ministerstva vnitra.  Držte palce!!!

Naše práce:

 
 

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud u Vašeho dítěte zvažujete odklad školní docházky, musíte k zápisu do ZŠ přinést doporučení z pedagogicko psychologické poradny, kam se objednáte na telefonním čísle 733 673 511, a pozvrzení od dětského lékaře. Ještě budete potřebovat formulář Žádost o odklad školní docházky, který si stáhnete na webových stránkách ZŠ.

Před tím, než se rozhodnete o odklad zažádat, zkuste se poradit s Vašimi učitelkami, které Vám jistě pomohou a poradí……

Odkaz na pedagogicko psychologickou poradnu Cheb:

https://pppkv.cz/kontakty/cheb

Zápis do ZŠ se uskuteční 14.4. – 15.4. 2021, do té doby si všechny dokumenty vyřiďte, ať jste na zápis připraveni……

Kreslené děti s knihy a tužky - FotoTapeta12