Broučci

6. třída – Broučci (děti 5 – 7 leté)

V této třídě při práci s dětmi učitelky vychází z nadání a zaměření jednotlivých dětí. Snížený počet dětí umožňuje více individuální přístup při činnostech rozvíjejících kreativitu, pohybovou koordinaci, rytmické cítění a sociální dovednosti. Učitelky respektují individualitu každého dítěte a zároveň výtvarnými, hudebními, pracovními a pohybovými činnostmi pomáhají harmonicky rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na specifika předškolního věku.

V případě potřeby je tato třída vzhledem k nižší kapacitě dětí s minimálními úpracami vhodná ke vzdělávání dvouletých dětí.

Učitelky: Mgr. Šárka Borkovcová, DiS., Hana Nováková

Asistentka pedagoga: Eva Hájková

Asistentka pedagoga: Jana Taová

Kontakt: +420 778 429 328

Aktuality třídy:

Fotogalerie: