Hry

TŘÍDA PTÁČATA

 

KROUŽKOVANÁ

Hra je podobná hře „židličkovaná“. Hraje muzika a děti chodí volně po prostoru. Když se muzika vypne, dítě musí rychle najít kroužek. Na koho kroužek nezbyde, vypadává ze hry.

 

POTOPA, BLESK, BOUŘE

Děti chodí volně po prostoru a poslouchají slovnímu pokynu učitelky.

Při slově „potopa“ si děti stoupnou na špičky.

Při slově „blesk“ se děti skrčí do klubíčka.

Při slově „bouře“ si děti lehnou na záda.

Kdo se splete, vypadává ze hry.

 

ZAČAROVANÝ LES

Děti chodí po prostoru třídy za doprovodu klavíru. Učitelka si hraje na kouzelníka a začaruje děti v nějaké zvíře, které pak musí děti napodobit.


TŘÍDA KOŤATA

 

JEŽEK

Děti si sednou do kruhu, jedno doprostřed. Děti v kruhu si sednou s pokrčenýma nohama před sebou, aby mohli dupat, dítě uprostřed si klekne a schová hlavu na zem. Děti říkají říkanku

Tiše, tiše ježek spí,

kdo ho vzbudí, toho sní.

Já mám doma berana,

můžu dupat nohama. (vydupávají)

Já mám doma ovci,

Můžu tleskat, jak chci. (vytleskávají)

Ježku vstávej,

probuď se. (učitelka pohledem vybere jedno dítě, to zaklepe „Ježkovi“ na záda)

Ježek se zvedne, začne po vnějším kruhu honit dítě co ho „vzbudilo“, po oběhnutí jednoho kolečka si „Budič“ sedne doprostřed a je „Ježek“. Hra se opakuje, dokud se nevystřídají všechny děti.

 

KOČKA A MYŠ

Děti stojí v kruhu a drží se za ruce, jedno dítě „Kocour“ vně a druhé dítě „Myš“ uvnitř. Kocour říká myši: „Myšičko, myš pojď ke mně blíž“, myš odpoví: „Nepůjdu Kocourku, nebo mě sníš“. V tuto chvíli začne „Kocour“ honit „Myš“, děti pouští myš do kruhu, zvednou ruce, kocourovi brání, ruce mají dole. Hra končí ve chvíli kdy „Kocour“ chytne „Myš“. Děti se vystřídají, dle libosti.


TŘÍDA KRTEČCI

 

NA DRAČÍ OCÁSKY

Děti si dají dozadu za kalhoty šáteček tak, aby kus koukal ven. Zvolí se jeden hráč, jenž bude děti honit a brát jim šátečky, Jedná se o pohybovou hru, může se obměnit dle období, či tématu, které probíráme.

 

ZEMĚ JE….

Tato hra spočívá v tom, že země, po které chodíme se promění třeba v bahno a my na ní chodíme, tak jak si představujeme. Můžeme chodit v bahně, poté třeba ve vodě, která je po bradu, nebo po pás, potom v lepidlu, ve sněhu nebo po ledu … atd.

Obměna, kde je na zemi lepidlo a my se přilepíme např. zadečkem, rukou, oběma rukama, nohama,..

 

MOLEKULY

Děti se k sobě slepují, buď na daný počet dětí, který učitelka řekne (tři hlavy) a nebo vždy ve stejných dvojicích (slepte se koleny). Části těla se střídají např. zadek, koleno, čelo, hlava, rameno..


TŘÍDA MEDVÍDCI

 

Z VODY DO VODY

Skoky snožmo z místa.

Položíme švihadlo na zem, děti se postaví za švihadlo. Jedno dítě říká: „Z vody“ nebo „Do vody“ à libovolně pojmy střídá a děti přeskakují švihadlo.

Z vody – přeskok za švihadlo

Do vody – přeskok přes švihadlo

Kdo skočí špatně, vypadává ze hry. Kdo zůstane poslední, vítězí a jde říkat.

 

NA KOMINÍKA

Plazení po břiše.

Děti stojí v zástupu ve stoji rozkročném a položí ruce na ramena předcházejícího dítěte. Jedno dítě stojí před zástupem a ptá se posledního „Kominíku, jsou komíny čisté?“

Poslední odpoví: „Podívám se, není to tak jisté.“

Na ta slova se plazí vpřed mezi rozkročenýma nohama dětí. Pak se postaví před zástup a opět se ptá posledního.

Hra pokračuje, až se vystřídají všechny děti.


TŘÍDA VEVERKY

 

HRA NA SOCHY

Děti se pohybují po prostoru třídy při rytmu bubínku. Na slovní signál „SOCHY“ musí ihned zastavit a zůstat stát v dané poloze, ať už je jakákoliv. Při zaznění bubínku se opět děti pohybují po třídě. Obměnou slovního signálu může být utišení bubínku.

 

HRA NA BACILY

Jedno z děti je bacil. Snaží se pochytat a nakazit všechny ostatní zdravé děti. Pokud se nějakého kamaráda dotkne, stává se bacilův pomocníkem a pomáhá mu chystat ostatní děti. Hra končí, když jsou všechny děti nakažené a jsou z nich bacili.


TŘÍDA BROUČCI

 

HRA NA ZMRLÍKY

Hra, kterou hrajeme s trenéry v tělocvičně.

Hraje se podle počtu dětí 2 – 3 děti mají v ruce stuhu (modrá nebo zelená). Děti se stuhou honí ostatní děti v prostoru tělocvičny. Koho se dotknou, ten zmrzne (rozkročí nohy a upaží). Vysvobodit „zmrzlé dítě“ může jiný kamarád, který dětí proleze pro rozkročenými nohami.

Hra je rychlá, má spád, rozvíjí hbitost dětí, orientaci v prostoru, postřeh.

 

HRA NA KOPŘIVU

Jedno dítě je „kopřiva“ a stojí zkrouceně – nakřivo.

Ostatní děti říkají: „Kopřivo, kopřivo stojíš pěkně nakřivo!“

Kopřiva odpovídá: „Nestojím, nestojím! Já vám za to popálím!“

Kopřiva vyběhne a koho se dotkne, je spálený a zůstane stát. Hra končí, když stojí všechny děti. Při větším počtu děti lze určit 2 děti jako kopřivy.