Informace k otevření školy od 26.4.2021

  • škola bude otevřena pro všechny děti,
  • děti se netestují,
  • děti nemají roušky ani respirátory,
  • plný rozsah vzdělávacích aktivit s důrazem na pohybové činnosti,
  • zaměstnanci se testují 1 x týdně vždy v pondělí a pohyb po budově s respirátorem,
  • omezen kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy —) rodiče nevstupují do objektu školy. Vstupovat mohou při plnění smluvních závazků školy.
  • pro třetí osoby dále platí ustanovení o používání ochrany dýchacích cest dle nařízení vlády v zastavěném území.
Školní řád - Oficiální stránky obce Bocanovice