Informace k provozu školy Covid 19

Vážení rodiče,

situace ohledně covid nás stále ovlivňuje. Prosíme o přečtení a dodržování pravidel zde uvedených. Na našich stránkách najdete aktuální informace, pokud by během tohoto školního roku mělo dojít k jakýmkoliv změnám oproti stavu současnému. Informace také případně dostanete od Vašich paní učitelek nebo budou umístěny na nástěnkách u tříd, na vstupních dveřích či vývěsní desce u branky do MŠ. Věříme, že školka bude moci zůstat otevřená celý školní rok.