Informace zahraniční cesty pro školy a školská zařízení 13. července 2021 s účinností od 9.7.2021

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti informovat školu o cestách do zahraniční v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid – 19.

V textu jsou uvedena pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách. Věnujte prosím pozornost rozdílu věku do 6 let dítěte a dovršených 6 let.

Prosíme o respektování uvedených pravidel týkajících se při vstupu zpět na území ČR.  Děkujeme