Otevření školy

Milí rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že školka bude otevřena od pondělí 15.2.2021. Doufáme, že již nenastanou žádné změny, pokud ano, paní učitelky Vás budou neprodleně informovat.

Situace ve městě není dobrá, proto si dovoluji požádat o dodržení a pochopení opatření, která zřejmě sníží Váš komfort při předávání dítěte a komunikaci s paní učitelkou.

Realizace opatření není jednoduchá ani pro nás, ale věřím, že nám tento přístup pomůže ponechat školu v provozu. Před otevřením školky proběhlo čištění všech prostor ozónem.

Z provozních důvodů Vás dále žádám, abyste třídním učitelkám sdělili, s kým můžeme počítat.

Vzhledem k závažnosti situace Vás žádáme o zvážení naléhavosti docházky Vašeho dítěte.

Opatření:

  • Osobám (i personálu), které vykazují známky onemocnění, je vstup do školy zakázán!!!
  • Do areálu školy vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest.
  • Rodič do prostoru šatny nevstupuje, zazvoněním a videotelefonem kontaktuje učitelku, dítě si přebere pracovník školy.
  • Při jakémkoliv náznaku výskytu respiračního onemocnění nebude možný pobyt dítěte v MŠ!!! 
  • V případě, že se u dítěte objeví příznak jakéhokoliv onemocnění během pobytu ve školce, bude informace telefonicky sdělena rodiči, který si bez prodlení dítě z MŠ vyzvedne. Do doby vyzvednutí zákonným zástupcem, dítě musí být s ochranou dýchacích cest od ostatních umístěno mimo kolektiv (dle pokynu MŠMT). Proto prosíme rodiče, aby dítě vybavili aspoň jednou čistou rouškou.

Dále všichni respektujeme pravidla „Pojďme společně udržet zdraví ve školce“ https://www.msbezrucova.cz/pojdme-spolecne-udrzet-zdravi-ve-skolce-prevence-covid-19/

Děkujeme za Vaši vstřícnost a respektování pravidel v této nelehké době, a věříme, že společně vše zvládneme…..

Ředitelka Mgr. Šárka Borkovcová, DiS. a kolektiv MŠ