Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, jsme velmi potěšeni, že již nyní se zajímáte o zápis do naší mateřské školy.

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2022/2023“

3.5. – 5.5.2022

8:00 – 12:00 hodin

Zápisy se budou konat ve dnech 3.5. – 5.5.2022 v čase od 8:00 do 12:00.

Podmínky a kritéria zápisu

Je nutné, aby všichni žadatelé, i ti, kteří se předzapsali v elektronickém předzápisu, PŘIŠLI OSOBNĚ v termínu zápisu. Elektronický předzápis není zápis!!!!

Tiskopisy k  zápisu ke stažení (pro ty, kteří se nepřihlásí elektronicky v předzápisech):

  • Žádost o přijetí dítěte
  • Evidenční list
  • Dotazník

Aktivní odkaz na el. předzápis bude spuštěn v aktuálním termínu el. předzápisu, tj. od 11.4.2022 do 22.4.2022

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od

lékaře. Očkování není nutné pro děti, které budou mít předškolní docházku povinnou.

Tiskopisy je možné si vyzvednout v měsíci dubnu v mateřské škole v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30, nebo vytisknout z webových stránek školy.

Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu, přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Připravujeme pro Vás:

„Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 28.4.2022 od 15:00

–  „Dětskou burzičku“ v sobotu 2.4.2022

Na těchto akcích se budete moci se školkou a s námi blíže seznámit

Sledujte naše webové stránky pro aktuální informace o dění ve školce!!!

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ Bezručova

a jde se do školky - Oficiální stránka mateřské školy Oleška