Výlet do lesa se vydařil

Ve druhém pracovním říjnovém týdnu jsme navštívily s dětmi les nedaleko Starého Hrozňatova. Pan lesník Ing.Cekota byl naším trpělivým průvodcem. Děti se dozvěděly, jak se v lese máme chovat, jaká tam žijí zvířátka a co vše nám les nabízí… Procházka byla překrásná, počasí nám přálo a děti našly i pár lesních pokladů. Těšíme se na příště……

 
 
 

Soutěž “Svět očima dětí 2022”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se opět zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Technika složek IZS“.

Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. února 2022
do 31. května 2022. Všichni výherci budou obeznámeni prostřednictvím e-mailu
nejpozději do konce měsíce června. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn se uskuteční 10. 9. 2022 v rámci
Dětského dne Ministerstva vnitra v areálu Olympu Centra sportu MV (Za Císařským
mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč). Vítězná díla budou zveřejněna na webu
Ministerstva vnitra v sekci Soutěže a výstavy do konce měsíce září.

 Držte palce!!!

Naše práce z loňské soutěže:

 

Výše školného a stravného od 1.9.2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele je od 1.9.2021 stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 500 Kč/měsíc.

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) odst. 3 a 4, dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Ke změně stravného došlo v souvislosti se zvýšením limitů na stravné novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zvyšováním ceny potravin.

Kreslené slunce stock fotografie, royalty free Kreslené slunce obrázky |  Depositphotos ®