Otevření školy

Milí rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že školka bude otevřena od pondělí 15.2.2021. Doufáme, že již nenastanou žádné změny, pokud ano, paní učitelky Vás budou neprodleně informovat.

Situace ve městě není dobrá, proto si dovoluji požádat o dodržení a pochopení opatření, která zřejmě sníží Váš komfort při předávání dítěte a komunikaci s paní učitelkou.

Realizace opatření není jednoduchá ani pro nás, ale věřím, že nám tento přístup pomůže ponechat školu v provozu. Před otevřením školky proběhlo čištění všech prostor ozónem.

Z provozních důvodů Vás dále žádám, abyste třídním učitelkám sdělili, s kým můžeme počítat.

Vzhledem k závažnosti situace Vás žádáme o zvážení naléhavosti docházky Vašeho dítěte.

Opatření:

 • Osobám (i personálu), které vykazují známky onemocnění, je vstup do školy zakázán!!!
 • Do areálu školy vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest.
 • Rodič do prostoru šatny nevstupuje, zazvoněním a videotelefonem kontaktuje učitelku, dítě si přebere pracovník školy.
 • Při jakémkoliv náznaku výskytu respiračního onemocnění nebude možný pobyt dítěte v MŠ!!! 
 • V případě, že se u dítěte objeví příznak jakéhokoliv onemocnění během pobytu ve školce, bude informace telefonicky sdělena rodiči, který si bez prodlení dítě z MŠ vyzvedne. Do doby vyzvednutí zákonným zástupcem, dítě musí být s ochranou dýchacích cest od ostatních umístěno mimo kolektiv (dle pokynu MŠMT). Proto prosíme rodiče, aby dítě vybavili aspoň jednou čistou rouškou.

Dále všichni respektujeme pravidla „Pojďme společně udržet zdraví ve školce“ https://www.msbezrucova.cz/pojdme-spolecne-udrzet-zdravi-ve-skolce-prevence-covid-19/

Děkujeme za Vaši vstřícnost a respektování pravidel v této nelehké době, a věříme, že společně vše zvládneme…..

Ředitelka Mgr. Šárka Borkovcová, DiS. a kolektiv MŠ

 
 

Uzavření MŠ od 21.1.2021 od 12.00 do odvolání

Uzavření mateřské školy od 21.1.2021 od 12:00 do odvolání.

Milí rodiče,

od 21.1.2021 do odvolání bude naše mateřská škola po dohodě se zřizovatelem (vyhláška č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, §3 odst. 2) uzavřena ze závažných provozních důvodů. Bude-li provoz přerušen déle než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty za předškolní vzdělávání poměrně krácena.

Pro děti, kteří jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, budou připraveny materiály k distanční výuce. Po dohodě s paní učitelkou si je budou moci vyzvednout v MŠ nebo jim budou zaslány na e-mail, který učitelce sdělí nebo, který škole uvedli. Na našich webových stránkách budou též k dispozici. Rodiče mladších dětí mohou některé nápady využít pro společný čas trávený s dětmi.

Žádost o ošetřovné si rodiče vyplní sami a odevzdají svému zaměstnavateli na koci měsíce. Zaměstnavatel si uzavření školy ověří na webu školy.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Děkujeme za pochopení a těšíme se, až se ve zdraví opět sejdeme ve školce. Kolektiv MŠ Bezručova.

 

Distanční výuka po dobu uzavření MŠ

Kreslena zima Stock vektory, Royalty Free Kreslena zima Ilustrace | Depositphotos®

Pracovní listy – Zima

Zimní písně

Kreslený noty Stock vektory, Royalty Free Kreslený noty Ilustrace | Depositphotos®
Pin by Jana Štolbová on Písně in 2021 | Music notes, Sheet music, Songs
Zima • Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Básně, říkadla

Pin on BÁSNIČKY
50+ Básničky ideas | básně, škola, předškoláci

Kreslení pro děti s návodem

 
 
 

Desatero pro rodiče předškoláků

Co by mělo dítě  umět před vstupem do 1. třídy

Hygienické návyky

 • znát a dodržovat základní hygienické návyky – po použití WC  si umýt ruce
 • umět se samostatně oblékat, obouvat, zavázat si tkaničku, u stolování správně použít příbor

Komunikace a samostatnost

 • používat základy slušného chovánípozdravit, poprosit, poděkovat
 • umět se na čas obejít bez rodičů
 • znát základní údaje o sobě a své rodině – znát své jméno, bydliště, datum narození – věk, jména rodičů a sourozenců
 • v obchodě si umět říct o věc, kterou chce dítě koupit
 • rozlišovat prostorovou orientaci – co je nahoře, dole, mezi, před, za, nad, pod vedle, u …
 • vědět, kde je vlevo, vpravo
 • splnit zadaný úkol a soustředit se 10 – 20 minut
 • pracovat samostatně i ve skupině
 • vyjmenovat dny v týdnu, znát pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc
 • mluvit bez logopedických nedostatků – správně vyslovovat všechny hlásky
 • mít dobré vyjadřovací schopnosti – umět souvisle vyprávět pohádku, příběh, popsat obrázek, dokázat mluvit o svých zážitcích, vyjádřit své pocity
 • odpovídat celou větou – být schopno reprodukovat složitější věty
 • zapamatovat si a zarecitovat básničku, zazpívat písničku
 • umět doplnit jednoduché protiklady
 • umět vytleskat rytmus
 • poznat první a poslední hlásku ve slově
 • pojmenovat a rozlišovat základní a doplňkové barvy, jejich odstíny
 • pojmenovat základní geometrické tvary – obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník

Jemná motorika

 • stříhání nůžkami, vystřihování jednoduchých tvarů, vybarvování, kreslení, modelování, navlékání korálků
 • třídění drobných předmětů podle tvaru nebo jiných znaků – barvy, velikosti, …
 • umět zašroubovat matku, zapnout zip, knoflíky
 • umět složit jednoduché puzzle
 • umět pracovat s tužkou, vodovkami, temperami, pastelkami a dalšími barvami – prstovými, temperovými, …

Fyzická obratnost (hrubá motorika)

 • skoky snožmo i po jedné noze, přechod po lavičce nebo po rovné čáře nakreslené na zemi,zvládnout přeskočit překážku, házet míčem jednou rukou i obouruč, umět míč chytit, skákat přes švihadlo, umět kopat do míče, zvládnout skákat panáka a zopakovat několik tanečních kroků, umět udělat kotoul

Číselná představivost

 • umět počítat do deseti a spočítat několik předmětů – ne sčítat ani odečítat
 • zvládnout číselnou řadu do deseti – slovně
 • být schopno za pomoci názorného materiálu provádět jednoduché matematické operace – porovnat počet, zmenšit, zvětšit, porovnat velikost – více, méně, stejně

Grafomotorika    

 • správně držet tužku či jakékoli jiné psací potřeby mezi palcem a ukazovákem, „nerýt s nimi“
 • umět správně sedět u stolu tak, že má dítě nohy na zemi a jeho opřené ruce svírají v lokti pravý úhel
 • umět nakreslit rovnou čáru, kruh, obloučky, šneky, čtverec, vlnovky, smyčky
 • umět spojit rovnou čárou dva body v libovolném směru
 • umět nakreslit postavu s pěti prsty, hlavou, krkem, trupem, zvládnout doplnit i detaily – knoflíky, kapsy, boty apod.
 • umět obtáhnout psací písmo a překreslit tiskací písmeno, umět se tiskace podepsat
 • umět vybarvit omalovánku a dokreslit chybějící části obrázku
 • umět kreslit tak, aby byla kresba propracovanější a bohatější na detaily
 

Naše školní jídelna

V naší školní jídelně se vaří z čerstvých potravin a čerstvé zeleniny. Pro děti s alergií na lepek používáme bezlepkové jíšky a bezlepková ochucovadla jídel. Pitný režim je po celý den zajištěn konvicí s filtrovanou vodou s obsahem magnesia nebo šťávou a čajem. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. Součástí každého jídelníčku je i seznam alergenů.

Image result for kresléná kuchyně