Soutěž “Svět očima dětí 2022”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se opět zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Technika složek IZS“.

Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. února 2022
do 31. května 2022. Všichni výherci budou obeznámeni prostřednictvím e-mailu
nejpozději do konce měsíce června. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn se uskuteční 10. 9. 2022 v rámci
Dětského dne Ministerstva vnitra v areálu Olympu Centra sportu MV (Za Císařským
mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč). Vítězná díla budou zveřejněna na webu
Ministerstva vnitra v sekci Soutěže a výstavy do konce měsíce září.

 Držte palce!!!

Naše práce z loňské soutěže: