Soutěž “Svět očima dětí”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Bezpečná cesta do školky“ , které se rámcově hodí také do našeho Školního  vzdělávacího programu. Děti v předškolních třídách budou na toto téma zpracovávat výtvarné, literární či audiovizuální (krátký šot, představení) dílo. Budeme vycházet z přirozeného zájmu a nadšení dětí. Na Ministerstvo vnitra dílo každé předškolní třídy zašleme k 30.4.2021 a budeme se těšit, jak naše díla budou vyhodnocena. Předpokládaný termín vyhlášení je 17.června v Praze v Muzeu Policie ČR nebo 11. září v areálu Centra sportu Ministerstva vnitra.  Držte palce!!!

Naše práce: