Uzavření mateřské školy 1.3.2021 do …… dle aktuálního nařízení vlády

Milí rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády je od pondělí 1.3.2021 mateřská škola uzavřena z důvodů zabránění šíření a ochrany lidí před onemocněním COVID-19. Pokud se vládní nařízení nebudou měnit, uzavření školy by mělo trvat do …….. dle aktuálního nařízení vlády (škola zatím neobdržela oficiální informaci z MŠMT o předpokládaném termínu otevření školky). Sledujte naše webové stránky.

Usnesení vlády ze dne 26.3.2021:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude dle znění § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. poměrně krácena.

Pro děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, budou připraveny materiály k distanční výuce. Po dohodě s paní učitelkou si je budou moci vyzvednout v MŠ nebo jim budou zaslány na e-mail, který učitelce sdělí, nebo který škole uvedli. Na našich webových stránkách budou též k dispozici. Povinnost vzdělávání pro předškolní děti v posledním roce MŠ neplatí ve dnech jarních prázdnin 1.– 5.3.2021.

Rodiče mladších dětí mohou některé nápady využít pro společný čas trávený s dětmi tipy ke stažení (distanční výuka pro děti předškolního věku).

Předpokládám, že platí co doposud, což je, že žádost o ošetřovné si rodiče vyplní sami a odevzdají svému zaměstnavateli na koci měsíce. Zaměstnavatel si uzavření školy ověří na webu školy.

Formulář na ošetřovné:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Užitečné informace o ošetřovném:

  • Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

V případě změny Vás budeme informovat.

Péči pro děti vybraných skupin zaměstnanců (zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, příslušníky ozbrojených sil, pedagogické anebo nepedagogické pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci České pošty, s. p., zaměstnanci zařízení školního stravování) zajišťuje 5.ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 a Mateřská škola Cheb, Osvobození 67.

Přeji pevné nervy a hodně zdraví. Těšíme se, až se ve školce opět sejdeme.

Ředitelka MŠ Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.

Výsledek obrázku pro obrázky sluníčka | Happy pictures, Sun painting,  Pikachu