Vzdělávací projekt „PREVENCE KRIMINALITY“

Vážení rodiče,

ve spolupráci s Českou asociací okinawského karate a kobuda (dále jen ČAOKK) jsme připravili pohybově-vzdělávací projekt „Prevence kriminality“, který je zaměřen na sebeobranu dětí. Děti se budou učit rozvíjet poznávací schopnosti, pozornost a dívat se kolem sebe. Naučí se rozpoznat případné nebezpečí a adekvátně na něj reagovat. Projekt dále zahrnuje pohybový rozvoj v oblasti úpolových sportů. Přirozeným způsobem dochází k propojení psychomotorických funkcí s oblastí sociální v ohledu své sebeobrany a případně pomoci druhým.

sportování                 ukázky                  soutěže   

               povídání                           motivace                pozorování

Tvůrce projektu  ČAOKK korunky získané projektem vrací zpět dětem do sportovních klubů.

Věříme, že vzájemná interakce dětí a trenérů bude pro děti zajímavá, bude je bavit a přinese jim, co potřebují.

S realizací projektu počítáme do konce školního roku 1 x za 14 dní vždy v pátek.                 

         Těšíme se