Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 3.5 – 14.5. 2021, 8.00 – 12.00 hodin

Kreslené obrázky dětí ve školce / europan-cz.cz

Vážení rodiče,

ve dnech 3.5. -14.5.2021 se bude konat zápis do MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hodin.

Termín od 3.5. – 7.5.2021, čas 8:00 – 11:00 bude možné využít pro rezervaci termínu osobního setkání při zápisu přes elektronický předzápis, kde dále budete směrováni k zápisu. Čas od 11:00 do 12:00 je vymezen pro volně příchozí.

Termín od 10.5. – 14.5.2021 od 8:00 do 12:00 bude zcela vymezen pro volně
příchozí.

Podmínky a kritéria zápisu:

Tiskopisy k zápisu ke stažení (pro ty, kteří se nepřihlásí elektronicky v předzápisech):

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu ve dnech 12.4.2021-23.4.2021. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Leták pro rodiče

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od lékaře (dané tiskopisy je možno před samotným zápisem vyzvednout taktéž v mateřské škole v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30, nebo vytisknout z webových stránek školy).

Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

V případě vládou ČR stanovené povinnosti konání zápisů bez osobní účasti zákonných zástupců, je možné „Žádost“ doručit do MŠ následujícími způsoby:

 1. osobním předáním: v úředních hodinách školy (středa 9:30 – 14:30), nebo
  dle předchozí rezervace termínu,
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
  email!),
 4. poštou (rozhodující je datum podání).

Při využití jiného technického prostředku je nutné do 5 dnů žádost potvrdit. Na nepotvrzené či později podané žádosti se nepřihlíží.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu, přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Je nutné, aby všichni žadatele, i ti, kteří se předzapsali v elektronickém předzápisu, doručili všechny dokumenty do naší mateřské školy v době řádných zápisů:

 • osobně v termínu zápisů s rodným listem dítěte a občanským
  průkazem,
 • nebo výše popsaným způsobem v případě vládou ČR stanovené
  povinnosti konání zápisů bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí.

Těšíme se na Vás…….kolektiv MŠ Bezručova