Kontakt

Název školy: Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace

Adresa školy: Bezručova 1, 350 02 Cheb

Právní forma: příspěvková organizace od 1. ledna 2003

 

Zřizovatel: Městský úřad Cheb

Adresa zřizovatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

IČO: 709 873 01

 

Číslo telefonu:

  • 354 432 802 – ředitelka MŠ
  • 354 434 782 – vedoucí školní jídelny

e-mail:

  • msbezrucova@volny.cz
  • msbezrucova.jidelna@volny.cz

Úřední hodiny:

  • ředitelka školy: pondělí 9.30 – 13.00
  • vedoucí školní jídelny: pondělí 6.00 – 8.00 a 12.30 – 13.30

Pověřený pracovník pro komunikaci se ŠPZ (Školské poradenské zařízení) je Mgr. Šárka Borkovcová, DiS., tel: 354 432 802

 

Cílová kapacita školy: 150 dětí

Počet běžných tříd: 6

Počet speciálních tříd: 0

Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30 hodin

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Borkovcová

Zástupce ředitelky: Vlasta Floriánová

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Hasenovičová