Kontakt

Název školy: Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace

Adresa školy: Bezručova 1, 350 02 Cheb

Právní forma: příspěvková organizace od 1. ledna 2003

Zřizovatel: Městský úřad Cheb

Adresa zřizovatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

IČO: 709 873 01

Číslo telefonu:

  • 354 432 802 – ředitelka MŠ
  • 354 434 782 – vedoucí školní jídelny

e-mail:

  • msbezrucova@volny.cz
  • msbezrucova.jidelna@volny.cz

Datové schránky: hdpkpkt

Úřední hodiny:

  • ředitelka školy Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.:

Středa: 9.30 – 14.30

  • vedoucí školní jídelny Jaroslava Hasenovičová:

Středa: 6.00 – 14.00 (mimo čas výdeje jídla, tj.  cca 8.30 – 9.10 a 11.30 – 12.10)

  • Pověřený pracovník pro komunikaci se ŠPZ (Školské poradenské zařízení) je Mgr. Šárka Borkovcová, DiS., tel: 354 432 802

Cílová kapacita školy: 130 dětí

Počet běžných tříd: 6

Počet speciálních tříd: 0

Provoz mateřské školy: 6.00 – 16.30 hodin

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Borkovcová

Zástupce ředitelky: Mgr. Jitka Dzurindáková

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Hasenovičová

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 20219/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, můžete činit tato oznámení na oznamovatel@cheb.cz