Koťata

2. třída – Koťata (děti 3 – 6 leté)

Třída je se zaměřením na hudebně pohybový rozvoj, prvopočátky dramatizace, které pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu, estetické cítění, krásu mluveného i zpívaného slova umocněné pohybovým projevem za hudebního doprovodu.

Učitelky:

Bc. Stanislava Sulovská
Iveta Vojířová

Kontakt: +420 778 429 324

Aktuality třídy:

Fotogalerie: