Koťata

2. třída – Koťata (děti 3 – 4 leté, dle skladby věku dětí i 5 leté)

Třída je se zaměřením na hudebně pohybový rozvoj, prvopočátky dramatizace, které pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu, estetické cítění, krásu mluveného i zpívaného slova umocněné pohybovým projevem za hudebního doprovodu.

Učitelky: Bc. Lenka Fialová, Stanislava Sulovská

Kontakt: +420 778 429 324

Aktuality třídy:

Fotogalerie: