Krtečci

3. třída – Krtečci (děti 2,5 – 6 leté)

Učitelky se snaží vytvářet takové prostředí, kde se budou děti cítit dobře a v pohodě. Učí je samostatnosti nejen v sebeobsluze, ale i v jednání. Při pracovních a výtvarných činnostech se děti seznamují s různými materiály a technikami. Denně se s dětmi zpívá, zařazují se pohybové aktivity. Velký důraz je kladen na rozvoj řeči a souvislého vyjadřování.

Učitelky:

Jitka Cuperová
Pavla Audyová (Ptáčková)

Kontakt: +420 778 429 325

Aktuality třídy:

Fotogalerie: