Medvídci

4. třída – Medvídci (děti 5 – 7 leté)

Při výchovné práci se učitelky zaměřují zejména na výtvarné, hudební a pracovní činnosti. Snaží se vést děti k ekologickému chování, pracují s odpadovým materiálem, třídí odpad.  Zapojují se do všech akcí školy, během roku navštíví městské muzeum, dětskou knihovnu. Obě učitelky umí německy, proto spolupracují s pedagogickou školou    ve Weidenu a každý rok jejich třídu navštěvují na podzim z této školy praktikantky.

Učitelky:

Vlasta Floriánová
Monika Modroková

Kontakt: +420 778 429 326

Aktuality třídy:

Fotogalerie: