Personál

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Borkovcová Šárka Dis.

Cuperová Jitka

Mgr. Dzurindáková Jitka

Bc. Fialová Lenka

Floriánová Vlasta

Hájková Eva – asistentka pedagoga

Hančinová Petra

Bc. Hovorková Zuzana – mateřská dovolená

Kulhánková Jana

La Garde Jana – asistentka pedagoga

Modroková Monika

Nováková Hana

Posekaná Helena

Ptáčková Pavla

Mgr. Rothová Marie

Bc. Sulovská Stanislava

Svobodová Simona – mateřská dovolená

Provozní pracovníci:

Hasenovičová Jaroslava

Haueisenová Irena

Kolařík Miroslav

Kuňáková Yvona

Podhrázská Dana

Rambousková Kateřina

Roubalová Lenka

Syvalová Danuše

Vebrová Gabriela