Zápisy do MŠ pro rok 2024/2025 + předzápisy

Vážení rodiče,

zápis do školky se koná 13. – 15.5.2024, v čase 8:00 – 12:00, u ředitelky školy.

Směrnice pro přijímaní dětí k nahlédnutí:

Z důvodu plynulosti probíhajícího zápisu je vhodné, když při zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost  o přijetí potvrzenou od lékaře (očkování není povinné pro děti, pro které povinná předškolní docházka) a dobrovolný dotazník + evidenční list.

Nutné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte a  občanský průkaz zákonného zástupce.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

Tiskopisy k zápisu je také možné vyzvednout v MŠ nebo si je vytisknout.

K vyzvednutí:

– Kdy? DUBEN 2024

– Kde? v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30

Ve dnech 22.4.2024 – 3.5.2024 bude možné se elektronicky předzapsat v tzv. elektronickém předzápisu.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova (odkaz bude aktivní ve dnech předzápisu)

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Je tedy nutné, aby všichni žadatelé (i ti, kteří se předzapíší v elektronickém předzápisu) PŘIŠLI k zápisu!!!

Elektronický předzápis není zápis!!! Proto přijďte všichni, kdo má o školku zájem.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vás