Veverky

5. třída – Veverky (děti  2,5 – 5 leté)

Ve třídě Veverky je velká pozornost věnována zdokonalování pohybových schopností a rozvoji pohybových dovedností dětí. Učitelky vedou děti ke zdravému životnímu stylu. Děti se učí samostatně obsloužit, získávat a upevňovat hygienické návyky, seznamují se s ekologii, třídí a využívají odpadový materiál. Seznamují se s přírodou, učí se ji chránit.

Učitelky:

Karolína Křížová
Mgr. Marie Rothová

Kontakt: +420 778 429 327

Aktuality třídy:


Fotogalerie: