Vzdělávací projekt „PREVENCE KRIMINALITY“

Vážení rodiče,

ve spolupráci s Českou asociací okinawského karate a kobuda (dále jen ČAOKK) jsme připravili pohybově-vzdělávací projekt „Prevence kriminality“, který je zaměřen na sebeobranu dětí. Děti se budou učit rozvíjet poznávací schopnosti, pozornost a dívat se kolem sebe. Naučí se rozpoznat případné nebezpečí a adekvátně na něj reagovat. Projekt dále zahrnuje pohybový rozvoj v oblasti úpolových sportů. Přirozeným způsobem dochází k propojení psychomotorických funkcí s oblastí sociální v ohledu své sebeobrany a případně pomoci druhým.

sportování                 ukázky                  soutěže   

               povídání                           motivace                pozorování

Tvůrce projektu  ČAOKK korunky získané projektem vrací zpět dětem do sportovních klubů.

Věříme, že vzájemná interakce dětí a trenérů bude pro děti zajímavá, bude je bavit a přinese jim, co potřebují.

S realizací projektu počítáme do konce školního roku 1 x za 14 dní vždy v pátek.                 

         Těšíme se

 

Školka v pohybu

Ve školce začínáme s projektem „Školka v pohybu“. Projekt se zaměřen na zlepšení pohybového rozvoje dětí. Pohybový rozvoj má pozitivní vliv na rozvoj komunikačních schopností, paměti, samostatnosti i spolupráce a hlavně přispívá k duševní pohodě. Škola se aktivně věnuje pohybovým aktivitám dětí a tento projekt je nadstavbou ŠVP. Je zaštítěn Českou fotbalovou asociací. Odborní trenéři budou ve spolupráci s učitelkami pracovat na vytvoření programu pro děti předškolního věku. Program bude realizován při návštěvách tělocvičny v Písečné ulici a bude zaměřen na předškolní třídy.

 
 
 
 
 
 

Filtrační konvice

Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti mají možnost výběru, co si nalít do hrnečku. V barelu mají připravený čaj (slazený nebo neslazený), nebo si mohou vzít vodu z filtrační konvice, která je obohacená magnesiem.

  • Filtrační konvice
  • Filtrační konvice