Školka v pohybu

Ve školce začínáme s projektem „Školka v pohybu“. Projekt se zaměřen na zlepšení pohybového rozvoje dětí. Pohybový rozvoj má pozitivní vliv na rozvoj komunikačních schopností, paměti, samostatnosti i spolupráce a hlavně přispívá k duševní pohodě. Škola se aktivně věnuje pohybovým aktivitám dětí a tento projekt je nadstavbou ŠVP. Je zaštítěn Českou fotbalovou asociací. Odborní trenéři budou ve spolupráci s učitelkami pracovat na vytvoření programu pro děti předškolního věku. Program bude realizován při návštěvách tělocvičny v Písečné ulici a bude zaměřen na předškolní třídy.

 
 
 
 

Filtrační konvice

Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti mají možnost výběru, co si nalít do hrnečku. V barelu mají připravený čaj (slazený nebo neslazený), nebo si mohou vzít vodu z filtrační konvice, která je obohacená magnesiem.

  • Filtrační konvice
  • Filtrační konvice

                         

 
 
 

Pro rodiče – Komunikační soubor

„ Vážení rodiče, dovolujeme si Vám předložit k nahlédnutí materiál MŠMT Komunikační soubor. Cílem materiálu je přiblížit a ozřejmit metodické postupy při komunikaci s dětmi, žáky a studenty s PAS, pro pochopení odlišností a předcházení náročným a vypjatým situacím, které plynou z nedorozumění a nedostatků relevantních informací, předsudků a obav z projevů problémového chování.“

KS – Desatero komunikace s pacienty s PAS

KS – Klíč pro komunikaci krátká verze

KS – Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

KS – Informační leták

KS – Průkaz osoby s PAS