Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1, školní rok 2023/2024

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2023/2024

2.5 – 4.5.2023

8:00 – 12:00 hod.

Vážení rodiče,

ve dnech 2.5. – 4.5.2023 se bude konat zápis do MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Podmínky a kritéria zápisu: Směrnice ředitelky školy o přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023 – 2024

Tiskopisy k zápisu ke stažení (pokud nevyužijete elektronický předzápis):

Žádost o přijetí dítěte

Evidenční list

Dotazník

Z důvodu plynulosti probíhajícího zápisu je vhodné, když při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od lékaře (očkování není povinné pro děti, pro které povinná předškolní docházka).
Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.
Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

Tiskopisy k zápisu je také možné vyzvednou v MŠ.

Kdy? DUBEN 2023

Kde? v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30

Ve dnech 10.4.2023 – 21.4.2023 se bude možné elektronicky předzapsat v tzv. elektronickém předzápisu.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Je tedy nutné, aby všichni žadatelé (i ti, kteří se předzapíší v elektronickém předzápisu) PŘIŠLI k zápisu!!!

Elektronický předzápis není zápis!!! Proto přijďte všichni, kdo má o školku zájem.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Připravujeme pro Vás:

Prezentace naší školky na WORKSHOPU škol zřizovaných městem Cheb 28.3.2023 od 15:00 do 18:00.

– Den otevřených dveří v pátek 14.4.2023 od 8:00 do 10:00.

– Dětskou burzičku v sobotu 15.4.2023 od 9:00 hod.

Na těchto akcích se budete moci se školkou a s námi seznámit.

Pro bližší informace o těchto akcích i o dění ve školce sledujte naše webové stránky.

Těšíme se na Vás……….

kolektiv MŠ Bezručova

Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.

Ředitelka MŠ Bezručova Cheb

Bezručova 1, Cheb 35002

IČO: 709 873 01

354 432 802, 724 839 860

 
 
 
 

Mediální kompetence dětí

Vážení rodiče,

v současném, digitálním světě děti od útlého věku tráví velké množství svého času s digitálními zařízeními. Jako jakákoliv jiná činnost i konzumace mediálních a mediovaných obsahů vyžaduje jisté kompetence. Ty však často nejsou samozřejmostí, a proto byl ve spolupráci se společností C&A pro rodiče a děti vytvořen přehledný průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. V tomto průvodci najdete rady, jak zajistit bezpečnost dítěte na internetu, tipy na internetové stránky, které jsou vůči dětem vstřícné a nabízejí bezpečný obsah, či doporučení, jak organicky začlenit digitální technologie do chodu rodiny. Přestože obsah vznikl ve spolupráci s firmou C&A, má čistě informativní charakter a nevyskytuje se v něm reklamní obsah. (Ondřej Marek Jenpix GmbH)

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost

 
 
 

Knihobudka

Naše MŠ se zapojila do projektu “Celé Česko čte dětem”, jehož hlavním cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”Stačí 20 minut denně. Každý den.

Na 1. pavilonu v přízemí (vstup z branky Bezručova, třídy Koťata a Ptáčata) vznikla “Knihobudka”, ve které jsou rodičům a dětem k dispozici knihy, které si mohou zdarma vypůjčit nebo vzít domů a místo knihy, kterou si půjčí, přinesou knihu jinou, kterou již mají přečtenou. Tak si mohou knihu, která by ležela dlouho v knihovně přečíst i jiné děti……..

Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem:

 Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší.

Využívejte dětské básničky a písničky k tomu, abyste stimulovali jazyk dítěte a jeho schopnost naslouchat.

Čtěte tak často, jak máte vy a dítě (nebo žáci) čas. 

Začněte obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Poté postupně přecházejte ke knihám, které obsahují stále více textu, a nakonec ke knihám, jež jsou členěny do kapitol.

Když čtete knihu poprvé, popovídejte si s dětmi o ilustraci na obálce. Zeptejte se: „O čem myslíš, že to bude?” 

V průběhu čtení udržujte zájem čtenářů tím, že se občas zeptáte: “Co myslíš, že se teď stane?”

Ve čtení vytrvejte. Jestliže jste se čtením jedné knihy začali, měli byste v ní pokračovat – snad jen tehdy ne, pokud by to byla špatná kniha. Necháváte-li děti nebo studenty čekat mezi čtením kapitol tři nebo čtyři dny, nečekejte, že si udrží zájem.

Čtěte občas texty, jež jsou nad intelektuální úrovní dítěte, a dejte mu tak prostor k přemýšlení. 

Vyhýbejte se dlouhým popisným pasážím, pokud je dítě svou představivostí a délkou pozornosti ještě neumí zvládnout. Jejich zkrácení nebo úplné vypuštění jistě není chybou.

Jsou-li kapitoly dlouhé nebo nemáte-li dostatek času k dokončení celé kapitoly, najděte napínavé místo, ve kterém přestanete. Nechte své publikum v očekávání. 

Pamatujte, že čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo. Abyste je zvládali s úspěchem, musíte je procvičovat. 

Otcové by se měli obzvláště snažit číst s dětmi. Velká většina učitelů na základních školách jsou ženy, mladí hoši často spojují čtení s ženami a prací ve škole. A bohužel též příliš mnoho otců je možné spíše pozorovat, jak si se syny na hřišti házejí míčem, než aby je brali do knihoven. Rané zapojení otce do četby a zájem o knihy může dát knihám v očích chlapce stejné postavení jako sportu. 

Při čtení používejte pestrou paletu výrazů. Je-li to možné, měňte tón svého hlasu tak, aby odpovídal dialogu. Během napínavé části zpomalte a ztište hlas. Ztišení hlasu na správném místě posluchače dovede na pokraj zvědavosti. 

Prohlédněte si knihu a pročtěte ji předem. Čtení předem vám umožní určit části, které byste mohli zkrátit, vypustit nebo jim naopak věnovat větší pozornost. 

Dobrá rada: mějte knihu v pohotovosti pro případ, že budete s dítětem někde dlouho čekat (například u lékaře, při cestě vlakem, autobusem, autem). Kromě toho, že vám pomůže potomka zabavit, vznikne v malé hlavince i užitečná vazba, že knížka je dobrou volbou, když má člověk dlouhou chvíli.

Veďte příkladem. Dejte dětem šanci vás vidět, jak si čtete pro potěšení, mimo dobu vašeho čtení nahlas. Podělte se s nimi o své nadšení pro cokoli, co právě čtete.

Motivujte starší děti, aby četly mladším, ale ať jde o náhradu za vás jen částečnou, nikoli úplnou. Mějte na paměti: dospělý bývá nakonec vzorem pro dítě. 

Omezte množství času, které děti tráví před televizí. Výzkum ukazuje, že po asi deseti hodinách u televize týdně výkon dítěte ve škole začíná klesat. Přílišné sledování televize vytváří návyk a poškozuje vývoj dítěte.

https://celeceskoctedetem.cz