Zápisy do MŠ pro rok 2024/2025 + předzápisy

Vážení rodiče,

zápis do školky se koná 13. – 15.5.2024, v čase 8:00 – 12:00, u ředitelky školy.

Směrnice pro přijímaní dětí k nahlédnutí:

Z důvodu plynulosti probíhajícího zápisu je vhodné, když při zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost  o přijetí potvrzenou od lékaře (očkování není povinné pro děti, pro které povinná předškolní docházka) a dobrovolný dotazník + evidenční list.

Nutné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte a  občanský průkaz zákonného zástupce.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

Tiskopisy k zápisu je také možné vyzvednout v MŠ nebo si je vytisknout.

K vyzvednutí:

– Kdy? DUBEN 2024

– Kde? v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30

Ve dnech 22.4.2024 – 3.5.2024 bude možné se elektronicky předzapsat v tzv. elektronickém předzápisu.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova (odkaz bude aktivní ve dnech předzápisu)

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Je tedy nutné, aby všichni žadatelé (i ti, kteří se předzapíší v elektronickém předzápisu) PŘIŠLI k zápisu!!!

Elektronický předzápis není zápis!!! Proto přijďte všichni, kdo má o školku zájem.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vás

 

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud u Vašeho dítěte zvažujete odklad školní docházky, musíte k zápisu do ZŠ přinést doporučení z pedagogicko psychologické poradny, kam se objednáte na telefonním čísle 733 673 511, a pozvrzení od dětského lékaře. Ještě budete potřebovat formulář Žádost o odklad školní docházky, který si stáhnete na webových stránkách ZŠ.

Před tím, než se rozhodnete o odklad zažádat, zkuste se poradit s Vašimi učitelkami, které Vám jistě pomohou a poradí……

Odkaz na pedagogicko psychologickou poradnu Cheb:

https://pppkv.cz/kontakty/cheb

Zápis do ZŠ se uskuteční 16.4. – 17.4. 2024, do té doby si všechny dokumenty vyřiďte, ať jste na zápis připraveni……

Kreslené děti s knihy a tužky - FotoTapeta12
 

Uzavření MŠ prázdniny 2024

Vážení rodiče,

 
 
 
 

Mediální kompetence dětí

Vážení rodiče,

v současném, digitálním světě děti od útlého věku tráví velké množství svého času s digitálními zařízeními. Jako jakákoliv jiná činnost i konzumace mediálních a mediovaných obsahů vyžaduje jisté kompetence. Ty však často nejsou samozřejmostí, a proto byl ve spolupráci se společností C&A pro rodiče a děti vytvořen přehledný průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. V tomto průvodci najdete rady, jak zajistit bezpečnost dítěte na internetu, tipy na internetové stránky, které jsou vůči dětem vstřícné a nabízejí bezpečný obsah, či doporučení, jak organicky začlenit digitální technologie do chodu rodiny. Přestože obsah vznikl ve spolupráci s firmou C&A, má čistě informativní charakter a nevyskytuje se v něm reklamní obsah. (Ondřej Marek Jenpix GmbH)

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost

 
 

Knihobudka

Naše MŠ se zapojila do projektu “Celé Česko čte dětem”, jehož hlavním cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”Stačí 20 minut denně. Každý den.

Na 1. pavilonu v přízemí (vstup z branky Bezručova, třídy Koťata a Ptáčata) vznikla “Knihobudka”, ve které jsou rodičům a dětem k dispozici knihy, které si mohou zdarma vypůjčit nebo vzít domů a místo knihy, kterou si půjčí, přinesou knihu jinou, kterou již mají přečtenou. Tak si mohou knihu, která by ležela dlouho v knihovně přečíst i jiné děti……..

Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem:

 Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší.

Využívejte dětské básničky a písničky k tomu, abyste stimulovali jazyk dítěte a jeho schopnost naslouchat.

Čtěte tak často, jak máte vy a dítě (nebo žáci) čas. 

Začněte obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Poté postupně přecházejte ke knihám, které obsahují stále více textu, a nakonec ke knihám, jež jsou členěny do kapitol.

Když čtete knihu poprvé, popovídejte si s dětmi o ilustraci na obálce. Zeptejte se: „O čem myslíš, že to bude?” 

V průběhu čtení udržujte zájem čtenářů tím, že se občas zeptáte: “Co myslíš, že se teď stane?”

Ve čtení vytrvejte. Jestliže jste se čtením jedné knihy začali, měli byste v ní pokračovat – snad jen tehdy ne, pokud by to byla špatná kniha. Necháváte-li děti nebo studenty čekat mezi čtením kapitol tři nebo čtyři dny, nečekejte, že si udrží zájem.

Čtěte občas texty, jež jsou nad intelektuální úrovní dítěte, a dejte mu tak prostor k přemýšlení. 

Vyhýbejte se dlouhým popisným pasážím, pokud je dítě svou představivostí a délkou pozornosti ještě neumí zvládnout. Jejich zkrácení nebo úplné vypuštění jistě není chybou.

Jsou-li kapitoly dlouhé nebo nemáte-li dostatek času k dokončení celé kapitoly, najděte napínavé místo, ve kterém přestanete. Nechte své publikum v očekávání. 

Pamatujte, že čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo. Abyste je zvládali s úspěchem, musíte je procvičovat. 

Otcové by se měli obzvláště snažit číst s dětmi. Velká většina učitelů na základních školách jsou ženy, mladí hoši často spojují čtení s ženami a prací ve škole. A bohužel též příliš mnoho otců je možné spíše pozorovat, jak si se syny na hřišti házejí míčem, než aby je brali do knihoven. Rané zapojení otce do četby a zájem o knihy může dát knihám v očích chlapce stejné postavení jako sportu. 

Při čtení používejte pestrou paletu výrazů. Je-li to možné, měňte tón svého hlasu tak, aby odpovídal dialogu. Během napínavé části zpomalte a ztište hlas. Ztišení hlasu na správném místě posluchače dovede na pokraj zvědavosti. 

Prohlédněte si knihu a pročtěte ji předem. Čtení předem vám umožní určit části, které byste mohli zkrátit, vypustit nebo jim naopak věnovat větší pozornost. 

Dobrá rada: mějte knihu v pohotovosti pro případ, že budete s dítětem někde dlouho čekat (například u lékaře, při cestě vlakem, autobusem, autem). Kromě toho, že vám pomůže potomka zabavit, vznikne v malé hlavince i užitečná vazba, že knížka je dobrou volbou, když má člověk dlouhou chvíli.

Veďte příkladem. Dejte dětem šanci vás vidět, jak si čtete pro potěšení, mimo dobu vašeho čtení nahlas. Podělte se s nimi o své nadšení pro cokoli, co právě čtete.

Motivujte starší děti, aby četly mladším, ale ať jde o náhradu za vás jen částečnou, nikoli úplnou. Mějte na paměti: dospělý bývá nakonec vzorem pro dítě. 

Omezte množství času, které děti tráví před televizí. Výzkum ukazuje, že po asi deseti hodinách u televize týdně výkon dítěte ve škole začíná klesat. Přílišné sledování televize vytváří návyk a poškozuje vývoj dítěte.

https://celeceskoctedetem.cz