Novoroční přání 2022

Rybička zelená malá PF 2022 - Keramika Andreas®

Vážení a milí rodiče, prarodiče, přátelé,

přejeme vám všem krásný a úspěšný celý nový rok 2022, hodně zdraví, ať se vám vše podaří podle vašich představ, kapičku štěstí, obláček naděje, každý den někdo ať na vás se usměje……

Kolektiv MŠ Bezručova

10 tipů na netradiční firemní PF | Průvodce podnikáním | ČSOB
 

Knihobudka

Naše MŠ se zapojila do projektu “Celé Česko čte dětem”, jehož hlavním cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”Stačí 20 minut denně. Každý den.

Na 1. pavilonu v přízemí (vstup z branky Bezručova, třídy Koťata a Ptáčata) vznikla “Knihobudka”, ve které jsou rodičům a dětem k dispozici knihy, které si mohou zdarma vypůjčit nebo vzít domů a místo knihy, kterou si půjčí, přinesou knihu jinou, kterou již mají přečtenou. Tak si mohou knihu, která by ležela dlouho v knihovně přečíst i jiné děti……..

Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem:

 Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší.

Využívejte dětské básničky a písničky k tomu, abyste stimulovali jazyk dítěte a jeho schopnost naslouchat.

Čtěte tak často, jak máte vy a dítě (nebo žáci) čas. 

Začněte obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Poté postupně přecházejte ke knihám, které obsahují stále více textu, a nakonec ke knihám, jež jsou členěny do kapitol.

Když čtete knihu poprvé, popovídejte si s dětmi o ilustraci na obálce. Zeptejte se: „O čem myslíš, že to bude?” 

V průběhu čtení udržujte zájem čtenářů tím, že se občas zeptáte: “Co myslíš, že se teď stane?”

Ve čtení vytrvejte. Jestliže jste se čtením jedné knihy začali, měli byste v ní pokračovat – snad jen tehdy ne, pokud by to byla špatná kniha. Necháváte-li děti nebo studenty čekat mezi čtením kapitol tři nebo čtyři dny, nečekejte, že si udrží zájem.

Čtěte občas texty, jež jsou nad intelektuální úrovní dítěte, a dejte mu tak prostor k přemýšlení. 

Vyhýbejte se dlouhým popisným pasážím, pokud je dítě svou představivostí a délkou pozornosti ještě neumí zvládnout. Jejich zkrácení nebo úplné vypuštění jistě není chybou.

Jsou-li kapitoly dlouhé nebo nemáte-li dostatek času k dokončení celé kapitoly, najděte napínavé místo, ve kterém přestanete. Nechte své publikum v očekávání. 

Pamatujte, že čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo. Abyste je zvládali s úspěchem, musíte je procvičovat. 

Otcové by se měli obzvláště snažit číst s dětmi. Velká většina učitelů na základních školách jsou ženy, mladí hoši často spojují čtení s ženami a prací ve škole. A bohužel též příliš mnoho otců je možné spíše pozorovat, jak si se syny na hřišti házejí míčem, než aby je brali do knihoven. Rané zapojení otce do četby a zájem o knihy může dát knihám v očích chlapce stejné postavení jako sportu. 

Při čtení používejte pestrou paletu výrazů. Je-li to možné, měňte tón svého hlasu tak, aby odpovídal dialogu. Během napínavé části zpomalte a ztište hlas. Ztišení hlasu na správném místě posluchače dovede na pokraj zvědavosti. 

Prohlédněte si knihu a pročtěte ji předem. Čtení předem vám umožní určit části, které byste mohli zkrátit, vypustit nebo jim naopak věnovat větší pozornost. 

Dobrá rada: mějte knihu v pohotovosti pro případ, že budete s dítětem někde dlouho čekat (například u lékaře, při cestě vlakem, autobusem, autem). Kromě toho, že vám pomůže potomka zabavit, vznikne v malé hlavince i užitečná vazba, že knížka je dobrou volbou, když má člověk dlouhou chvíli.

Veďte příkladem. Dejte dětem šanci vás vidět, jak si čtete pro potěšení, mimo dobu vašeho čtení nahlas. Podělte se s nimi o své nadšení pro cokoli, co právě čtete.

Motivujte starší děti, aby četly mladším, ale ať jde o náhradu za vás jen částečnou, nikoli úplnou. Mějte na paměti: dospělý bývá nakonec vzorem pro dítě. 

Omezte množství času, které děti tráví před televizí. Výzkum ukazuje, že po asi deseti hodinách u televize týdně výkon dítěte ve škole začíná klesat. Přílišné sledování televize vytváří návyk a poškozuje vývoj dítěte.

https://celeceskoctedetem.cz

 

Informace k provozu školy Covid 19

Vážení rodiče,

situace ohledně covid nás stále ovlivňuje. Prosíme o přečtení a dodržování pravidel zde uvedených. Na našich stránkách najdete aktuální informace, pokud by během tohoto školního roku mělo dojít k jakýmkoliv změnám oproti stavu současnému. Informace také případně dostanete od Vašich paní učitelek nebo budou umístěny na nástěnkách u tříd, na vstupních dveřích či vývěsní desce u branky do MŠ. Věříme, že školka bude moci zůstat otevřená celý školní rok.

 

Výše školného a stravného od 1.9.2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele je od 1.9.2021 stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 500 Kč/měsíc.

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) odst. 3 a 4, dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Ke změně stravného došlo v souvislosti se zvýšením limitů na stravné novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zvyšováním ceny potravin.

Kreslené slunce stock fotografie, royalty free Kreslené slunce obrázky |  Depositphotos ®
 

Informace zahraniční cesty pro školy a školská zařízení 13. července 2021 s účinností od 9.7.2021

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti informovat školu o cestách do zahraniční v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid – 19.

V textu jsou uvedena pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách. Věnujte prosím pozornost rozdílu věku do 6 let dítěte a dovršených 6 let.

Prosíme o respektování uvedených pravidel týkajících se při vstupu zpět na území ČR.  Děkujeme