Informace k otevření školy od 26.4.2021

 • škola bude otevřena pro všechny děti,
 • děti se netestují,
 • děti a učitelky nemají roušky ani respirátory,
 • plný rozsah vzdělávacích aktivit s důrazem na pohybové činnosti,
 • zaměstnanci se testují jako doposud a pohyb po budově s respirátorem,
 • omezen kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy —) rodiče nevstupují do objektu školy. Vstupovat mohou při plnění smluvních závazků školy.
 • pro třetí osoby dále platí ustanovení o používání ochrany dýchacích cest dle nařízení vlády v zastavěném území.

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/materske-skoly

Školní řád - Oficiální stránky obce Bocanovice
 

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 3.5 – 14.5. 2021, 8.00 – 12.00 hodin

Kreslené obrázky dětí ve školce / europan-cz.cz

Vážení rodiče,

ve dnech 3.5. -14.5.2021 se bude konat zápis do MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hodin.

Termín od 3.5. – 7.5.2021, čas 8:00 – 11:00 bude možné využít pro rezervaci termínu osobního setkání při zápisu přes elektronický předzápis, kde dále budete směrováni k zápisu. Čas od 11:00 do 12:00 je vymezen pro volně příchozí.

Termín od 10.5. – 14.5.2021 od 8:00 do 12:00 bude zcela vymezen pro volně
příchozí.

Podmínky a kritéria zápisu:

Tiskopisy k zápisu ke stažení (pro ty, kteří se nepřihlásí elektronicky v předzápisech):

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu ve dnech 12.4.2021-23.4.2021. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Leták pro rodiče

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od lékaře (dané tiskopisy je možno před samotným zápisem vyzvednout taktéž v mateřské škole v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30, nebo vytisknout z webových stránek školy).

Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

V případě vládou ČR stanovené povinnosti konání zápisů bez osobní účasti zákonných zástupců, je možné „Žádost“ doručit do MŠ následujícími způsoby:

 1. osobním předáním: v úředních hodinách školy (středa 9:30 – 14:30), nebo
  dle předchozí rezervace termínu,
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
  email!),
 4. poštou (rozhodující je datum podání).

Při využití jiného technického prostředku je nutné do 5 dnů žádost potvrdit. Na nepotvrzené či později podané žádosti se nepřihlíží.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu, přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Je nutné, aby všichni žadatele, i ti, kteří se předzapsali v elektronickém předzápisu, doručili všechny dokumenty do naší mateřské školy v době řádných zápisů:

 • osobně v termínu zápisů s rodným listem dítěte a občanským
  průkazem,
 • nebo výše popsaným způsobem v případě vládou ČR stanovené
  povinnosti konání zápisů bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí.

Těšíme se na Vás…….kolektiv MŠ Bezručova

 
 

Školka za plotem

Aktuality MŠ

Až půjdete kolem školky,

mámo, táto, kluci, holky,

zapoj se a pojď si hrát,

to má přeci každý rád.

Když ve školce teď nemůžeme být,

můžeme se aspoň za plotem pobavit……

 

Soutěž „Svět očima dětí“

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Bezpečná cesta do školky“ , které se rámcově hodí také do našeho Školního  vzdělávacího programu. Děti v předškolních třídách budou na toto téma zpracovávat výtvarné, literární či audiovizuální (krátký šot, představení) dílo. Budeme vycházet z přirozeného zájmu a nadšení dětí. Na Ministerstvo vnitra dílo každé předškolní třídy zašleme k 30.4.2021 a budeme se těšit, jak naše díla budou vyhodnocena. Předpokládaný termín vyhlášení je 17.června v Praze v Muzeu Policie ČR nebo 11. září v areálu Centra sportu Ministerstva vnitra.  Držte palce!!!

Naše práce:

 
 

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud u Vašeho dítěte zvažujete odklad školní docházky, musíte k zápisu do ZŠ přinést doporučení z pedagogicko psychologické poradny, kam se objednáte na telefonním čísle 733 673 511, a pozvrzení od dětského lékaře. Ještě budete potřebovat formulář Žádost o odklad školní docházky, který si stáhnete na webových stránkách ZŠ.

Před tím, než se rozhodnete o odklad zažádat, zkuste se poradit s Vašimi učitelkami, které Vám jistě pomohou a poradí……

Odkaz na pedagogicko psychologickou poradnu Cheb:

https://pppkv.cz/kontakty/cheb

Zápis do ZŠ se uskuteční 14.4. – 15.4. 2021, do té doby si všechny dokumenty vyřiďte, ať jste na zápis připraveni……

Kreslené děti s knihy a tužky - FotoTapeta12
 

Uzavření mateřské školy 1.3.2021 do …… dle aktuálního nařízení vlády

Milí rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády je od pondělí 1.3.2021 mateřská škola uzavřena z důvodů zabránění šíření a ochrany lidí před onemocněním COVID-19. Pokud se vládní nařízení nebudou měnit, uzavření školy by mělo trvat do …….. dle aktuálního nařízení vlády (škola zatím neobdržela oficiální informaci z MŠMT o předpokládaném termínu otevření školky). Sledujte naše webové stránky.

Usnesení vlády ze dne 26.3.2021:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude dle znění § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. poměrně krácena.

Pro děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, budou připraveny materiály k distanční výuce. Po dohodě s paní učitelkou si je budou moci vyzvednout v MŠ nebo jim budou zaslány na e-mail, který učitelce sdělí, nebo který škole uvedli. Na našich webových stránkách budou též k dispozici. Povinnost vzdělávání pro předškolní děti v posledním roce MŠ neplatí ve dnech jarních prázdnin 1.– 5.3.2021.

Rodiče mladších dětí mohou některé nápady využít pro společný čas trávený s dětmi tipy ke stažení (distanční výuka pro děti předškolního věku).

Předpokládám, že platí co doposud, což je, že žádost o ošetřovné si rodiče vyplní sami a odevzdají svému zaměstnavateli na koci měsíce. Zaměstnavatel si uzavření školy ověří na webu školy.

Formulář na ošetřovné:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Užitečné informace o ošetřovném:

 • Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

V případě změny Vás budeme informovat.

Péči pro děti vybraných skupin zaměstnanců (zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, příslušníky ozbrojených sil, pedagogické anebo nepedagogické pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci České pošty, s. p., zaměstnanci zařízení školního stravování) zajišťuje 5.ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 a Mateřská škola Cheb, Osvobození 67.

Přeji pevné nervy a hodně zdraví. Těšíme se, až se ve školce opět sejdeme.

Ředitelka MŠ Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.

Výsledek obrázku pro obrázky sluníčka | Happy pictures, Sun painting, Pikachu
 

Otevření školy

Milí rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že školka bude otevřena od pondělí 15.2.2021. Doufáme, že již nenastanou žádné změny, pokud ano, paní učitelky Vás budou neprodleně informovat.

Situace ve městě není dobrá, proto si dovoluji požádat o dodržení a pochopení opatření, která zřejmě sníží Váš komfort při předávání dítěte a komunikaci s paní učitelkou.

Realizace opatření není jednoduchá ani pro nás, ale věřím, že nám tento přístup pomůže ponechat školu v provozu. Před otevřením školky proběhlo čištění všech prostor ozónem.

Z provozních důvodů Vás dále žádám, abyste třídním učitelkám sdělili, s kým můžeme počítat.

Vzhledem k závažnosti situace Vás žádáme o zvážení naléhavosti docházky Vašeho dítěte.

Opatření:

 • Osobám (i personálu), které vykazují známky onemocnění, je vstup do školy zakázán!!!
 • Do areálu školy vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest.
 • Rodič do prostoru šatny nevstupuje, zazvoněním a videotelefonem kontaktuje učitelku, dítě si přebere pracovník školy.
 • Při jakémkoliv náznaku výskytu respiračního onemocnění nebude možný pobyt dítěte v MŠ!!! 
 • V případě, že se u dítěte objeví příznak jakéhokoliv onemocnění během pobytu ve školce, bude informace telefonicky sdělena rodiči, který si bez prodlení dítě z MŠ vyzvedne. Do doby vyzvednutí zákonným zástupcem, dítě musí být s ochranou dýchacích cest od ostatních umístěno mimo kolektiv (dle pokynu MŠMT). Proto prosíme rodiče, aby dítě vybavili aspoň jednou čistou rouškou.

Dále všichni respektujeme pravidla „Pojďme společně udržet zdraví ve školce“ https://www.msbezrucova.cz/pojdme-spolecne-udrzet-zdravi-ve-skolce-prevence-covid-19/

Děkujeme za Vaši vstřícnost a respektování pravidel v této nelehké době, a věříme, že společně vše zvládneme…..

Ředitelka Mgr. Šárka Borkovcová, DiS. a kolektiv MŠ