Prázdninový provoz v SRPNU 2022

Děti z MŠ Pohádka jsou rovnoměrně rozmístěny do všech tříd. Jmenný seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích dané třídy.

Do třídy KOŤATA budou chodit děti ze tříd Koťata, Ptáčata a část dětí z MŠ Pohádka.

Do třídy KRTEČCI budou chodit děti ze tříd Krtečci, Medvídci a část dětí z MŠ Pohádka.

Do třídy VEVERKY budou chodit děti ze tříd Veverky, Broučci a část dětí z MŠ Pohádka.

Přejeme všem krásné prázdniny……… kolektiv MŠ

 
 
 
 
 

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, jsme velmi potěšeni, že již nyní se zajímáte o zápis do naší mateřské školy.

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2022/2023“

3.5. – 5.5.2022

8:00 – 12:00 hodin

Zápisy se budou konat ve dnech 3.5. – 5.5.2022 v čase od 8:00 do 12:00.

Podmínky a kritéria zápisu

Je nutné, aby všichni žadatelé, i ti, kteří se předzapsali v elektronickém předzápisu, PŘIŠLI OSOBNĚ v termínu zápisu. Elektronický předzápis není zápis!!!!

Tiskopisy k  zápisu ke stažení (pro ty, kteří se nepřihlásí elektronicky v předzápisech):

  • Žádost o přijetí dítěte
  • Evidenční list
  • Dotazník

Aktivní odkaz na el. předzápis bude spuštěn v aktuálním termínu el. předzápisu, tj. od 11.4.2022 do 22.4.2022

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od

lékaře. Očkování není nutné pro děti, které budou mít předškolní docházku povinnou.

Tiskopisy je možné si vyzvednout v měsíci dubnu v mateřské škole v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30, nebo vytisknout z webových stránek školy.

Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu, přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Připravujeme pro Vás:

„Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 28.4.2022 od 15:00

–  „Dětskou burzičku“ v sobotu 2.4.2022

Na těchto akcích se budete moci se školkou a s námi blíže seznámit

Sledujte naše webové stránky pro aktuální informace o dění ve školce!!!

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ Bezručova

a jde se do školky - Oficiální stránka mateřské školy Oleška
 

Soutěž “Svět očima dětí 2022”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se opět zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Technika složek IZS“.

Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. února 2022
do 31. května 2022. Všichni výherci budou obeznámeni prostřednictvím e-mailu
nejpozději do konce měsíce června. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn se uskuteční 10. 9. 2022 v rámci
Dětského dne Ministerstva vnitra v areálu Olympu Centra sportu MV (Za Císařským
mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč). Vítězná díla budou zveřejněna na webu
Ministerstva vnitra v sekci Soutěže a výstavy do konce měsíce září.

 Držte palce!!!

Naše práce z loňské soutěže:

 

Mediální kompetence dětí

Vážení rodiče,

v současném, digitálním světě děti od útlého věku tráví velké množství svého času s digitálními zařízeními. Jako jakákoliv jiná činnost i konzumace mediálních a mediovaných obsahů vyžaduje jisté kompetence. Ty však často nejsou samozřejmostí, a proto byl ve spolupráci se společností C&A pro rodiče a děti vytvořen přehledný průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. V tomto průvodci najdete rady, jak zajistit bezpečnost dítěte na internetu, tipy na internetové stránky, které jsou vůči dětem vstřícné a nabízejí bezpečný obsah, či doporučení, jak organicky začlenit digitální technologie do chodu rodiny. Přestože obsah vznikl ve spolupráci s firmou C&A, má čistě informativní charakter a nevyskytuje se v něm reklamní obsah. (Ondřej Marek Jenpix GmbH)

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost