Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1, školní rok 2023/2024

Zápis do Mateřské školy Cheb, Bezručova 1 pro školní rok 2023/2024

2.5 – 4.5.2023

8:00 – 12:00 hod.

Vážení rodiče,

ve dnech 2.5. – 4.5.2023 se bude konat zápis do MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Podmínky a kritéria zápisu: Směrnice ředitelky školy o přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023 – 2024

Tiskopisy k zápisu ke stažení (pokud nevyužijete elektronický předzápis):

Žádost o přijetí dítěte

Evidenční list

Dotazník

Z důvodu plynulosti probíhajícího zápisu je vhodné, když při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od lékaře (očkování není povinné pro děti, pro které povinná předškolní docházka).
Zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.
Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR.

Tiskopisy k zápisu je také možné vyzvednou v MŠ.

Kdy? DUBEN 2023

Kde? v úředních hodinách v ředitelně – středa 9:30 – 14:30

Ve dnech 10.4.2023 – 21.4.2023 se bude možné elektronicky předzapsat v tzv. elektronickém předzápisu.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-bezrucova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Je tedy nutné, aby všichni žadatelé (i ti, kteří se předzapíší v elektronickém předzápisu) PŘIŠLI k zápisu!!!

Elektronický předzápis není zápis!!! Proto přijďte všichni, kdo má o školku zájem.

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Připravujeme pro Vás:

Prezentace naší školky na WORKSHOPU škol zřizovaných městem Cheb 28.3.2023 od 15:00 do 18:00.

– Den otevřených dveří v pátek 14.4.2023 od 8:00 do 10:00.

– Dětskou burzičku v sobotu 15.4.2023 od 9:00 hod.

Na těchto akcích se budete moci se školkou a s námi seznámit.

Pro bližší informace o těchto akcích i o dění ve školce sledujte naše webové stránky.

Těšíme se na Vás……….

kolektiv MŠ Bezručova

Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.

Ředitelka MŠ Bezručova Cheb

Bezručova 1, Cheb 35002

IČO: 709 873 01

354 432 802, 724 839 860

 
 
 

Výlet do lesa se vydařil

Ve druhém pracovním říjnovém týdnu jsme navštívily s dětmi les nedaleko Starého Hrozňatova. Pan lesník Ing.Cekota byl naším trpělivým průvodcem. Děti se dozvěděly, jak se v lese máme chovat, jaká tam žijí zvířátka a co vše nám les nabízí… Procházka byla překrásná, počasí nám přálo a děti našly i pár lesních pokladů. Těšíme se na příště……

 
 
 
 

Soutěž “Svět očima dětí 2022”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se opět zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Technika složek IZS“.

Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. února 2022
do 31. května 2022. Všichni výherci budou obeznámeni prostřednictvím e-mailu
nejpozději do konce měsíce června. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn se uskuteční 10. 9. 2022 v rámci
Dětského dne Ministerstva vnitra v areálu Olympu Centra sportu MV (Za Císařským
mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč). Vítězná díla budou zveřejněna na webu
Ministerstva vnitra v sekci Soutěže a výstavy do konce měsíce září.

 Držte palce!!!

Naše práce z loňské soutěže:

 

Mediální kompetence dětí

Vážení rodiče,

v současném, digitálním světě děti od útlého věku tráví velké množství svého času s digitálními zařízeními. Jako jakákoliv jiná činnost i konzumace mediálních a mediovaných obsahů vyžaduje jisté kompetence. Ty však často nejsou samozřejmostí, a proto byl ve spolupráci se společností C&A pro rodiče a děti vytvořen přehledný průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. V tomto průvodci najdete rady, jak zajistit bezpečnost dítěte na internetu, tipy na internetové stránky, které jsou vůči dětem vstřícné a nabízejí bezpečný obsah, či doporučení, jak organicky začlenit digitální technologie do chodu rodiny. Přestože obsah vznikl ve spolupráci s firmou C&A, má čistě informativní charakter a nevyskytuje se v něm reklamní obsah. (Ondřej Marek Jenpix GmbH)

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost