Školka v pohybu

Ve školce začínáme s projektem „Školka v pohybu“. Projekt se zaměřen na zlepšení pohybového rozvoje dětí. Pohybový rozvoj má pozitivní vliv na rozvoj komunikačních schopností, paměti, samostatnosti i spolupráce a hlavně přispívá k duševní pohodě. Škola se aktivně věnuje pohybovým aktivitám dětí a tento projekt je nadstavbou ŠVP. Je zaštítěn Českou fotbalovou asociací. Odborní trenéři budou ve spolupráci s učitelkami pracovat na vytvoření programu pro děti předškolního věku. Program bude realizován při návštěvách tělocvičny v Písečné ulici a bude zaměřen na předškolní třídy.